Mikä on 

TwinInno -hanke

9/2019-12/2021

MITÄ HANKKEESTA ON HYÖTYÄ YRITYKSELLE, MIKSI KANNATTAA LÄHTEÄ MUKAAN? 

Panostukset tutkimukseen sekä kehittämis- ja innovaatiotoimiin vaikuttavat pk-yritysten kasvuun ja kehittymiseen. Uudet innovaatiot sekä entisten toimintatapojen ja tuotteiden kehittäminen luo talouskasvua ja synnyttää uusia työpaikkoja.   

 

MITEN TWININNO TOIMII?

Kun eri alojen osaamisia yhdistetään, syntyy uutta. Uusia osaamisyhdistelmiä hyödynnetään parantamaan pk-yritysten mahdollisuuksia investoida uusiin ratkaisuihin, olemassa olevien ratkaisujen parantamiseen sekä tapoihin toimia.       

 

Tiedon ja osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen tarvitaan toimiva yhteistyömalli. TwinInno kehittää ja parantaa LAB-ammattikorkeakoulun ja yritysten yhteistyötä. Lähtökohtana tässä kehittämistyössä on yritysten tarve ja ideat, jotka yhdistetään ammattikorkeakoulun osaamiseen.